Rökpust

Rökpust, 100mm i diameter, utan lös brännkammare. 
Rökpust i rostfritt. Lätt att göra ren, tjärar inte igen locket.

Pris: 205 kr/styck