Dags och lämna in vaxet & ramar

Onsdag 23 september 2020

Nu är det dags att lämna in vax och ramar

Vaxinlämning är tillåten mellan den 1:a oktober – 31 mars.

Innan dess får du inte flytta ramar som inte är besiktigade av bitillsyningsman.

 

FÖLJESEDEL NR:

Namn: …………………………………………………………………….

Adress: …………………………………………………………………..

Telefon: ……………………………………………………………….…

Epost: …………………………………………………………………….

 

Vid inlämning Standard Särbehandlat

                       ______      ________ 

Antal ramar: ………………………………..……...

Antal Kolli: ………………………….………….……

 

Markera med X vilket ram mått du önskar få tillbaka

Ram mått: Lågnormal HLS Svea Annat

Packa väl, gärna i kraftiga plastsäckar. MAX 20kg/Kolli

(Av hygienskäl och minimering av smittspridning)

Märk upp varje säck:

• Namn, adress, telefonnummer

• Skriv totalt antal kollin, på varje kolli.

Namnlappen ska vara regnskyddad. Om säckarna står ute och

namnuppgifterna

försvinner kan det bli svårt att få tillbaka sina ramar.

Vänligen vira ej in ramarna i papper/tidningspapper eller snören!

 

 

Glöm inte och lämna med intyget om du ska ha särbehandlat vax.  

 

 

INTYG FÖR SÄRBEHANDLAT VAX

Härmed intygas att jag inte använt några kemiska preparat,

såsom Apistan, Tymolrester (T.ex från Apiguard)

eller malmedel i min biodling.

 

Intygas av: …………………………………………………………………………………

Namnförtydligande: …………………………………………………………………..

Telefonnr: …………………………………………………………………………………

Datum: …………………………………………………………………………………….

Adolfsborgs

Frösthult Måtteby 13 Adolfsborgs, Fjärdhundra, Tel: 070- 000 9190

www.adolfsborgs.nu info@adolfsborgs.nu