Följ med oss in i bigården 

Biodling är roligt och ökar explosivartat. I Sverige bedrivs biodlingen huvudsakligen på en småskalig nivå. I dagsläget är det ca 12 000 biodlare som tillsammans uppskattningsvis har 120-150 000 bisamhällen. Av dessa är ungefär 90% hobbybiodlare medan resterande är yrkesbiodlare. Hobbybiodlaren gör inte detta för den ekonomiska vinstens utan av naturintresse.