Ett år som biodlare 

Januari 

 Här sker inget annat än en allmän tillsyn av bigården. Titta till att inga talgoxar varit i farten. Finns det halva bikroppsdelar kan man sätta ett nät framför bikupan för att hålla talgoxen borta. 

Februari 

En riktig vintermånad. Biodlaren lyssnar vid flustret att allt är okej. Det är viktig att bina sitter lugnt och inte låter (brusar) högt. Låter dom högt kan det bero på att de har bajsat inne eller att deras mat är slut. Är maten slut springer det i panik fram och tillbaka och låter som högt brus. Mat är då det enda som kan rädda samhället. 

 Mars

 Vädret är inte det bästa i mars. Det kan komma stora mängder snö och täppa igen flustren. Här bör man vänta med att ta bort flusterskydden, helst till det är snöfritt. En dag med starkt solljus genom flusteröppningen kan locka fram bina som efter några meters flygtur i köldgrader hamnar i snötäcket och omkommer.  I slutet på Mars månad kan även solen värma på många håll i landet. Det kan bli en dag med över 15 grader. Då kan man göra den första vårkollen och se till att samhället har tillräckligt med mat. Ca 4 stycken fulla foderramar bör det finnas. Om samhället är starkt kan man redan nu sätta till en låda med fint utbyggda kakor från det man slungade i höstas. Den ska placeras underst. Se till att bina har fri tillförsel av luft. Dom som har många kupor börjar spika ramar nu. 

April

 Denna månad kommer binas rikigt stora rensningsflyg vid en solig vindstilla dag samt vid ca + 8-10 grader Efter rensning och vid en temperatur av +12-15 grader bör bibotten göras ren från döda bin, vaxsmulor och skräp samt gasolflammas. Samtidigt kollas att samhället har tillräckligt med foder, minst 2 ramar, samt att det finns en fungerande drottning. Samhället öppnas åter vid bra väder i den senare delen av månaden. Samhället bör som minst ha ca 5-6 ramar täckt yngel. Här går det åt mycket mat i samhället. Men för yngelproduktionen skull ska det vara honung och pollen. Bisamhället kollas upp efter svärmceller. Starka bisamhällen kan vid den här tiden ha mycket med yngel och bin samt vara på gränsen till att svärma. Rispa gärna lite i honungsramen som frestas bina. Spika, tråda och vaxa ramar är hög tid nu. Se över all utrustning och planera. 

 Maj

När maskrosor och fruktträd blommar har biodlaren sin skönaste tid. Det är nu vi ska sätta oss ner och njuta, tids nog får vi jobba med svärmar och honung. Samhället kollas upp efter eventuella drottningceller. Alla dessa celler såras, rivs. I början på maj tillsätts en skattlåda. Kontrollerar efter svärmtryck, finns det svärmceller? I maj, juni och juli delar man gärna samhällen och gör avläggare.

Juni

 Nu behövs ytterligare en skattlåda på samhället. Omkring midsommar är det dags för första skattningen. En sked nyslungad honung över jordgubbarna får dem att smaka himmelskt. För att undvika att ett samhälle svärmar så flyttar man ramarna från yngelrummet med ungbina till en ny kupa som placeras minst 3-4 meter från den gamla och helst med flustret åt ett annat väderstreck. Låt även det mesta av honungsförådet följa med. Den nya kupan kommer nu att sakna dragbin. I den nya kupan kommer nu bina dra upp drottningceller. Här kan man riva alla utom de största. När en drottning är kläckt förstör bina resterande celler. 

Juli

Har man inte skördat någon honung till midsommar så är det hög tid nu att göra det. Nu har den fösta honungen av maskrosor, fruktträd och skogens alla bär mognat. I juli kontrolleras om det finns nyparad drottning i avläggaren. 

Augusti

Nu sprids dofter av oregano, mynta och solhatt i biodlaren trädgård. Där samlas bipollen och nektar. Nu byggs det inte på med fler lådor, samhället bör sitta på max tre lådor men oftast är två lådor tillräckligt när man kommit in i andra halvan av agusti. Nätterna börjar bli kyliga och bina ska sitta trångt för att hålla värmen. I augusti skattar, slungar och börja ge vinterfoder. Även nu sker varroabekämpning. Förena samhällen som delats. 

September

Den sista skördemånaden är här. Det spenderas mycket tid med att skatta, avtäcka, slunga, sila, och tappa honung. Det är den här perioden som är mest krävande under biodlingsåret. Nu ska även bina ha vinterfoder. minst 1 hink Bifor om 16kg bifor per samhälle. Gärna 1- 1 1/2 hink. Även denna månad varroabekämpar man. (Varroa är ett släkte kvalster som placeras i den egna familjen varroidae. Kvalstret parasiterar på bin. Den mest kända arten varroa destructor är den enda som parasiterar på det europeiska honungsbiet, Apis mellifera.) September är en stor försäljningsmånad av honung man precis har tappat upp och etiketterats. All utrustning diskas och förvaras till nästkommande sösong. 

Oktober

Nu är det rätt tid att sortera ramar som blivit mörka och fula. Vaxrenserierna tar emot dem från 1 oktober till 31 mars. Oktober är en stor försäljningsmånad av honung man precis tappat upp och etiketterats.  

November

Säljer min närproducerade Svenska honung. Tar även ledig från alla bin och ramar en stund...  

December

varvar försäljning av honung med ledighet innan nästa biodlarår drar igång.