Välkommen till Adolfsborg 

Företaget ägs och drivs av Susanna Ågren och Adolfsborgs mål är att leda Utvecklingen av både Hobbybiodlaren och professionell biodlingsutrustning i Sverige samt att med god service tillhandahålla allt som biodlaren behöver inom biodling. 

Många av våra kunder har vi lärt känna personligen och vi lägger stor vikt på relation, så att du ska vara nöjd när du handlar hos oss. För att klara efterfrågan har vi alltid ett brett sortiment av honung på lager. Som biodlare bistår vi gärna med tips och råd. Flera gånger per år ställer vi ut på Bondens Marknad, Tessinparken i Stockholm och visar våra produkter och svarar gärna på frågor.

Är Du intresserad utav biodling Så kom gärna och hälsa på oss på gården. Vi går en liten rundvandring och visar hur vi arbetar. Ring gärna och boka en tid så vi är på plats. 

Biodling

I Sverige bedrivs biodlingen huvudsakligen på en småskalig nivå. I dagsläget är det ca 12 000 biodlare som tillsammans uppskattningsvis har 120-150 000 bisamhällen. Av dessa är ungefär 90% hobbybiodlare medan resterande är yrkesbiodlare. Hobbybiodlaren gör inte detta för den ekonomiska vinstens utan av naturintresse.

Honungsskörden varierar från år till år. De huvudsakliga faktorerna som påverkar är binas hälsa, deras tillgång till nektarkällor samt vädret. Den totala produktionen i Sverige brukar bli mellan 2000 och 3500 ton per år. Det täcker cirka hälften av den konsumtion vi har i Sverige som ligger på 7000 ton. Resten importerar vi.  

Hur gör bina honung? 

De flyger till blommorna för att samla nektar, som är binas kolhydrater. Nektarn transporteras i en liten specialdesignad honungsblåsa de har inuti kroppen. Bina besöker ungefär 4 miljoner blommor för att producera 1kg honung. Det innebär att de flyger ca 80 000 km för att kunna samla ihop nektar till 1kg honung. När bina kommer hem lämnar de över nektarn till ett husbi, det kallas nektarväxling. I den processen blandas enzymer från binas saliv in i nektarn och sockerarterna spjälkas till de enkla sockerarter, fruktsocker och druvsocker, som honungen till största del består av. Bina fläktar sedan bort vattnet från nektarn för att få en koncentrerad sockerproduk som kan lagras en lång tid utan att bli förstörd. När de lägger honungen inuti vaxcellerna i bikupan och när bina täcker den med ett vaxlock är det färdig honung.