Vi har bokat in oss på följade marknadsdagar:

Bondens egen Marknad 2019

Tessinparken, Fältöversten, Stockholm.

kl: 10:00-15:00


Lördag den 4 maj
Lördag den 11 maj 
Lördag den 18 maj
Lördasg den 25 maj

Lördag den 3 Augusti
Lördag den 10 Augusti
Lördag den 17 Augusti
Lördag den 24 Augusti
Lördag den 31 Augusti  
 
Lördag den 7 september
Lördag den 14 september
Lördag den 21 september
Lördag den 28 september
 
Lördag den 5 oktober
Lördag den 12 oktober
Lördag den 19 oktober
Lördag den 26 oktober
 
Lördag den 14 december 
 
Övriga dagar kan ni handla via kontaktformuläret.