Vi har bokat in oss på följade marknadsdagar:

Bondens egen Marknad 2018

Tessinparken, Fältöversten, Stockholm.

kl: 10:00-15:00


Lördag den 5 maj
Lördag den 12 maj 
Lördag den 19 maj
Lördasg den 26 maj

Lördag den 4 Augusti
Lördag den 11 Augusti
Lördag den 18 Augusti
Lördag den 25 Augusti
 
Lördag den 1 september 
Lördag den 8 september
Lördag den 16 september
Lördag den 22 september
Lördag den 29 september
 
Lördag den 6 oktober
Lördag den 13 oktober
Lördag den 20 oktober
Lördag den 27 oktober
 
Lördag den 15 december 
 
Övriga dagar kan ni handla via kontaktformuläret.