Vi har biredskapen du behöver i din bigård för din biodling. 

Vi på Adolfsborgs hjälper dig med det mesta inom området biodling. Vi är den stora butiken på den lilla gården. 

Tommy Åberg tfn: 0709-414 411

Susanna Ågren tfn: 070- 000 9190 

Adolfsborgs 

 

  

 

 

Tessinparken, Östermalm
säsong 2020

Lördag den 2 maj
Lördag den 9 maj
Lördag den 16 maj
Lördag den 23 maj
Lördag den 31 maj 

 
 

Visste du att var tredje tugga du äter är pollinerad av ett honungsbi?

Pollineringen är en förutsättning för att många grödor överhuvud taget ska kunna odlas. Värdet är svårt att beräkna, men enligt Jordbruksverket skulle bara tambinas pollinering kunna vara värd runt 600-700 miljoner kronor i Sverige.

Skulle bina försvinna helt skulle vi inte få tillgång till vare sig frukt, grönsaker, och köttpriserna skulle antagligen skjuta i höjden. Vår kost skulle begränsas till majs, vindpollinerade sädesslag och ris.

76 procent av det vi äter inom EU och 84 procent av all växtlighet i EU är i behov av pollinering.

För att hjälpa våra svenska honungsbin kan du köpa ekologisk mat så minskas användningen av bekämpningsmedel. Odla blommor på din balkong, i din trädgård och spara vilda blommor och blommande träd och buskar. Genom att låta gräset växa så kan ett honungsbi dricka vatten på ditt långa daggiga gräs. 

 

 

 

 

Nyheter

Läs fler nyheter

Adolfsborg på Facebook